Prešovský kraj

Hanigovce Hanigovsky 2000 ASP 04
Prešovský kraj Hanigovce - Hanigovský hrad
Kapusany Kapusansky 2000 ASP 01
Prešovský kraj Kapušany - Hrad Kapušany
Zipov Kastiel 2000 ASP
Prešovský kraj Žipov - Kastiel' Žipov